Châu Âu

Bình

Châu Âu giữa thế kỷ XX

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: cao 17cm; đkm 5.7cm; đkđ: 7.1cm

 

Bình

Châu Âu thế kỷ XIX

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: cao 30cm; đkm 10.5cm

 

Chân đèn nến

Châu Âu cuối thế kỷ XIX

Chất liệu: Kim loại

Kích thước: 61 cm x 20 cm

 

Tượng người nông dân

Châu Âu thế kỷ XIX

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 45cm x 25cm