Đồng một số nước Châu Á

ĐỒNG VIỆT NAM

Lư trang trí hình hoa mai

Niên đại: Thế kỷ XVIII

Chất liệu: Đồng

Kích thước: cao 19cm, đkm 11cm

 

Lư hình trái lựu

Niên đại: Cuối thế kỷ XX

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 21cm x 23cm

 

Tượng Thiên môn bát tướng

Niên đại: Đầu thế kỷ XX

Chất liệu: Đồng phủ sơn

Kích thước: 26.5cm x 12cm

 

 

 

ĐỒNG TRUNG QUỐC

Bình

Niên đại: Thế kỷ XVIII

Chất liệu: Đồng pháp lam

Kích thước: cao 7cm, đkm 7cm, đkđ 6.8cm

 

Bình điếu

Niên đại: Đầu thế kỷ XX

Chất liệu: Kim loại

Kích thước: 26cm x 7.5cm

 

Bình trà

Niên đại: Đầu thế kỷ XX

Chất liệu: Đồng pháp lam

Kích thước: cao 8cm, ngang 13cm, đkm: 4.5cm

Hũ đựng trà

Niên đại: Đầu thế kỷ XX

Chất liệu: Kim loại

Kích thước: 15.5cm x 10.5cm

 

Niên đại: Đầu thế kỷ XX

Chất liệu: Kim loại

Kích thước: 27cm x 16cm