Tranh lụa

Tranh lụa là một trong những loại hình nghệ thuật có từ lâu đời của nên văn hóa phương Đông trong đó có Việt Nam. Khi trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập vào năm 1925, các giáo sư người Pháp hướng sinh viên thời bấy giờ vẽ với hai chất liệu truyền thống nổi bật của Việt Nam là sơn mài và lụa. Trong các họa sĩ nổi bật thời đó chỉ có họa sĩ Nguyễn Phan Chánh là theo đuổi tranh lụa một cách chuyên nghiệp trong suốt cuộc đời ông và hình thành nên một phong cách riêng biệt.

Hiện nay Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm hơn 70 tác phẩm tranh lụa, trong đó có tác phẩm thuộc nhiều đề tài của các họa sĩ nổi tiếng . Đề tài chiến tranh cách mạng có tác phẩm “Về mặt trận Tây Nam Sài Gòn” và “Chân núi Bà Đen”của họa sĩ Thanh Châu, “Chiến khu rừng Sác” của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông, “Vì sự bình yên của đất nước” của tác giả Lê thị Kim Bạch. Đề tài phong cảnh nhân vật có tác phẩm “Phong cảnh” của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông, “Cố đô Huế” của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, “Kênh”của họa sĩ Hoàng Trầm, “Chiều trên bến”, “Lan rừng” của họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát. Đề tài tĩnh vật của họa sĩ tên tuổi Lê Thị Kim Bạch với các tác phẩm như “Hoa tàn trên ghế tre”. “Hoa súng”.

 

PHONG CẢNH HỒ GƯƠM

TÁC GIẢ: LÊ VĂN SỬU

 

ÔNG BẢY CHIÊU

TÁC GIẢ: LÊ THỊ KIM BẠCH

 

THANH XUÂN

TÁC GIẢ: LÊ THỊ KIM BẠCH

 

THUYỀN

TÁC GIẢ: NGUYỄN ĐĂNG KHOÁT

 

NGOẠI

TÁC GIẢ: NGUYỄN HUY THÔNG