Gốm Biên Hòa

Tranh gốm

Tranh gốm

Thế kỷ XX
Tranh gốm

Tranh gốm

Thế kỷ XX
Tranh gốm

Tranh gốm

Thế kỷ XX
Tượng Quan Âm

Tượng Quan Âm

Thế kỷ XX
Tượng Mẹ con

Tượng Mẹ con

Thế kỷ XX
Xe ngựa

Xe ngựa

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Hộp hình voi

Hộp hình voi

Thế kỷ XX
Đĩa hình lá sen

Đĩa hình lá sen

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Hũ có nắp

Hũ có nắp

Thế kỷ XX
Bình

Bình

Thế kỷ XX
Lư trầm

Lư trầm

Thế kỷ XX
Tượng Quan Công

Tượng Quan Công

Thế kỷ XX
2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 8
  • Tuần: 2848
  • Tháng: 25965
  • Tổng truy cập: 429212