ĐIÊU KHẮC CỔ ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Tượng Nam thần

Tượng Nam thần

Thế kỷ X
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ XI - XII
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ XI - XII
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Surya

Tượng Surya

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Laksmi

Tượng Laksmi

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Nam thần

Tượng Nam thần

Thế kỷ XI - XII
Tượng Phật

Tượng Phật

Thế kỷ VI - VII
Tượng Phật

Tượng Phật

Thế kỷ IV
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ VI - VII
Tượng Nam thần

Tượng Nam thần

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Vishnu

Tượng Vishnu

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Nữ thần

Tượng Nữ thần

Thế kỷ X - XI
Tượng Surya

Tượng Surya

Thế kỷ VII - VIII
Tượng Phật

Tượng Phật

Thế kỷ VII – VIII
Tượng Ganesha

Tượng Ganesha

Thế kỷ VII - VIII
2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 12
  • Tuần: 803
  • Tháng: 13427
  • Tổng truy cập: 585556