CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
Ngày đăng: 02/06/2022 11:43 AM

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phổ biến, tuyên truyền nội dung công ước.

http://baotangmythuattphcm.com.vn/upload/elfinder/04khhdphsigned.pdf

http://baotangmythuattphcm.com.vn/upload/elfinder/C%C3%94NG%20%C6%AF%E1%BB%9AC%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE%20V%E1%BB%80%20CH%C3%8DNH%20TR%E1%BB%8A%20V%C3%80%20DAN%20SU.docx

2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 10
  • Tuần: 745
  • Tháng: 2754
  • Tổng truy cập: 498134