ĐIÊU KHẮC CỔ CHAMPA

Phù điêu thần Dvarapala

Phù điêu thần Dvarapala

Từ cuối thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X
Tượng Voi

Tượng Voi

Thế kỷ X
Một phần bệ thờ

Một phần bệ thờ

Thế kỷ VII - VIII
Một phần tường tháp

Một phần tường tháp

Thế kỷ IX - X
Một phần cột trụ

Một phần cột trụ

Cuối thế kỷ IX - Đầu thế kỷ X
Phù điêu sư tử múa

Phù điêu sư tử múa

Cuối thế kỷ IX - Đầu thế kỷ X
Mặt Kala

Mặt Kala

Thế kỷ XII
Tượng Người cầu nguyện

Tượng Người cầu nguyện

Thế kỷ XIV - XVII
Tượng Rishi

Tượng Rishi

Thế kỷ XII - XIII
Mặt Kala

Mặt Kala

Thế kỷ XII
Tượng Người cầu nguyện

Tượng Người cầu nguyện

Thế kỷ XIV - XVI
2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 12
  • Tuần: 2893
  • Tháng: 26010
  • Tổng truy cập: 429257