Gốm Lái Thiêu

Chân đèn Phụng hàm thư

Chân đèn Phụng hàm thư

Đầu thế kỷ XX
Thố có nắp

Thố có nắp

Thế kỷ XIX
Thố có nắp

Thố có nắp

Đầu thế kỷ XX
Ống cắm

Ống cắm

Đầu thế kỷ XX
Gối gốm

Gối gốm

Đầu thế kỷ XX
Bát nhang

Bát nhang

Cuối thế kỷ XIX
Tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật Di Lặc

Đầu thế kỷ XX
Tượng Lý Thiết Quài

Tượng Lý Thiết Quài

Đầu thế kỷ XX
Chân đèn Phụng hàm thư

Chân đèn Phụng hàm thư

Đầu thế kỷ XX
Tượng Quan Âm

Tượng Quan Âm

Đầu thế kỷ XX
Bình gốm

Bình gốm

Đầu thế kỷ XX
Bình hoa

Bình hoa

Đầu thế kỷ XX
Hũ gốm men xanh đồng

Hũ gốm men xanh đồng

Gốm Lái Thiêu Men ngọc
Ống cắm

Ống cắm

Gốm Lái Thiêu Men nâu
Đĩa gốm

Đĩa gốm

Gốm Lái Thiêu Men trắng ngà
Tượng Lân

Tượng Lân

Đầu thế kỷ XX
2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 9
  • Tuần: 2893
  • Tháng: 26010
  • Tổng truy cập: 429257