Màu nước

ÔNG HAI TỪ VĂN TỬNG

ÔNG HAI TỪ VĂN TỬNG

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
ÔNG BẢY BAI

ÔNG BẢY BAI

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
CÔ TƯ VẺN

CÔ TƯ VẺN

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
ÔNG HAI ĐIỀN

ÔNG HAI ĐIỀN

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
DÌ NĂM HÓA

DÌ NĂM HÓA

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
ÔNG SÁU HƯNG

ÔNG SÁU HƯNG

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
BÀ TƯ CÁCH

BÀ TƯ CÁCH

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
ÔNG BA TÀN

ÔNG BA TÀN

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
BÀ BA TÀI

BÀ BA TÀI

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
ÔNG MƯỜI CỨNG

ÔNG MƯỜI CỨNG

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
BÀ BA TÀN

BÀ BA TÀN

Kim Bạch Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
ÔNG NĂM NHỒNG

ÔNG NĂM NHỒNG

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
BÀ BẢY SAO

BÀ BẢY SAO

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
BÀ HAI TÌNH

BÀ HAI TÌNH

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
BÀ TƯ CHUỐT

BÀ TƯ CHUỐT

Kim Bạch - Chất liệu: Màu nước. - Kích thước: 52x37cm. - Năm sáng tác: 1978
2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 6
  • Tuần: 2893
  • Tháng: 26010
  • Tổng truy cập: 429257