MỸ THUẬT CỔ CHẤT LIỆU ĐỒNG

Đầu tượng Quan Âm

Đầu tượng Quan Âm

Niên đại: Biên Hòa thế kỷ XX
Tượng: Vũ nữ Apsara

Tượng: Vũ nữ Apsara

Niên đại: Biên Hòa Thế kỷ XX
Tượng: Quang Trung khải hoàn

Tượng: Quang Trung khải hoàn

Niên đại: Biên Hòa thế kỷ XX
Tượng: Người đẩy xe

Tượng: Người đẩy xe

Niên đại: Biên Hòa đầu thế kỷ XX
Tượng: Đi cày

Tượng: Đi cày

Niên đại: Biên Hòa đầu thế kỷ XX
Tượng: Người xay lúa

Tượng: Người xay lúa

Niên đại: Biên Hòa đầu thế kỷ XX
Tượng: Quan Âm

Tượng: Quan Âm

Chất liệu: Đồng phủ sơn Niên đại: Đầu thế kỷ XX
Tượng: Quan Âm

Tượng: Quan Âm

Chất liệu: Đồng phủ sơn Niên đại; Thế kỷ XIX
Lư hình trái đào

Lư hình trái đào

Niên đại: Cuối thế kỷ XIX
Lư hình thân tre

Lư hình thân tre

Niên đại: Thế kỷ XX
Bát nhang

Bát nhang

Chất liệu: Đồng khảm tam khí Niên đại: Đầu thế kỷ XX
Chân đèn "Qui - Hạc"

Chân đèn "Qui - Hạc"

Niên đại: Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Tượng: Quan Âm

Tượng: Quan Âm

Chất liệu: Đồng phủ sơn Niên đại: Thế kỷ XVIII
Lư trầm

Lư trầm

Chất liệu: Đồng khảm tam khí Niên đại: Thế kỷ XX
Bình

Bình

Niên đại: Biên Hòa thế kỷ XX
Tượng Nai

Tượng Nai

Niên đại: Đầu thế kỷ XX
2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 9
  • Tuần: 2878
  • Tháng: 25995
  • Tổng truy cập: 429242