THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 17/10/2022 04:30 PM

Bảo tàng Mỹ thuật thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2022. Để tải Mẫu đăng ký dự tuyển và biết thêm thông tin về kế hoạch tuyển dụng, chọn các đường dẫn dưới đây:

THÔNG BÁO TUYỂN  DỤNG :

http://baotangmythuattphcm.com.vn/upload/elfinder/191%20TB%20TUYEN%20DUNG%20VC%202022%20%281%29.pdf

MẪU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

http://baotangmythuattphcm.com.vn/upload/elfinder/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001-PHI%E1%BA%BEU%20%C4%90%C4%82NG%20K%C3%9D%20D%E1%BB%B0%20TUY%E1%BB%82N.docx

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Phòng Hành chính Tổng hợp

Điện thoại: 028 38216331 (Nội bộ: 18)

Email: bt.mt.svhtt@tphcm.gov.vn

 

 

2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 8
  • Tuần: 779
  • Tháng: 13403
  • Tổng truy cập: 585532