THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 02/08/2023 03:26 PM

Bo tàng M thut Thành ph H Chí Minh thông báo tuyn dng năm 2023, các v trí như sau: 

1.  Sưu tầm, trưng bày hiện vật di sản văn hóa: 01 người

2. Kiểm kê, bảo quản hiện vật di sản văn hóa: 01 người

3. Tuyên truyền, hướng dẫn, thuyết minh: 01 người

Để biết thêm chi tiết và tải mẫu đăng ký dự thi, mở các đường dẫn sau: 

http://baotangmythuattphcm.com.vn/admin/index.php?elfinder=1&cmd=file&target=l1_TeG6q3Ugc-G7kSAwMS1QSEnhur5VIMSQxIJORyBLw50gROG7sCBUVVnhu4JOLmRvY3g

http://baotangmythuattphcm.com.vn/upload/elfinder/139%20TB%20TUYEN%20DUNG%20VC%2023%20(1).pdf

2021 © Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Design by Nina.vn
  • Đang online: 6
  • Tuần: 5498
  • Tháng: 18213
  • Tổng truy cập: 372430