04/06/2020

Trưng bày chuyên đề

HIỆN VẬT SƯU TẦM GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

 

Với mục tiêu làm phong phú, đa dạng các bộ sưu tập hiện vật có giá trị mỹ thuật  nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm ngày càng cao về nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng của công chúng trong và ngoài nước, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu, sưu tầm hiện vật theo giai đoạn 5 năm từ năm 2015 đến 2020 với định hướng sưu tầm các “Tác phẩm mỹ thuật hiện đại của họa sĩ, điêu khắc gia xuất thân từ trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Gia Định, Sài Gòn; các tác phẩm, ký họa thuộc đề tài chiến tranh cách mạng”; đồng thời tập trung sưu tầm “các tác phẩm nghệ thuật đương đại của các họa sĩ trẻ tiêu biểu, có khuynh hướng mới trong sáng tạonghệ thuật, phù hợp với quá trình hoạt động nghệ thuật của giới nghệ sĩ trẻ trong bối cảnh xã hội đô thị phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”.

            Bên cạnh hoạt động sưu tầm hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được sự quan tâm, tin tưởng và đã tiếp nhận nhiều hiện vật do các họa sĩ, nhà sưu tập trong và ngoài nước hiến tặng. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, Bảo tàng Mỹ thuật đã sưu tầm và tiếp nhận tổng cộng 381 hiện vật mỹ thuật hiện đại với hai thể loại là hội họa và điêu khắc được sáng tác từ năm 1949 đến 2017 bởi 50 tác giả là họa sĩ, nhà điêu khắc.

Từ ngày 5/6/2020, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trưng bày chuyên đề “Hiện vật sưu tầm giai đoạn 2015-2020” giới thiệu đến công chúng 65 hiện vật tiêu biểu trong bộ sưu tập từ năm 2015-2020, đánh dấu sự hoàn thiện một giai đoạn sưu tầm, qua đó hướng đến thực hiện giai đoạn sưu tầm mới 2021-2025.

Bảo tàng Mỹ thuật hân hạnh được đón tiếp!

 


 

                                      Phong cảnh Hồ Trên núi  -Nguyễn Thành Quốc Thạnh- 60x160

             

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       Nổi buồn con Cá Voi trắng

                                                                                                                                                       Nguyễn Sơn- Sơn dầu 150x145


TIN BÀi KHÁC