15/12/2019

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh được đón tiếp đoàn cán bộ Bảo tàng Confluences Lyon và Giám đốc đặc trách Viện Pháp tại Việt Nam, bà Frédérique Horn đến tham quan và làm việc về công tác giáo dục và truyền thông trong bảo tàng. 

Trong thời gian làm việc, lãnh đạo hai bên và Giám đốc viện Pháp đã trao đổi nhiều thông tin về quá trình hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Confluences; đồng thời thảo luận kế hoạch hợp tác, xây dựng chương trình giáo dục, truyền thông ở hai bảo tàng.

Tương lai, cả hai bảo tàng sẽ đi đến thảo luận chi tiết về chương trình hợp tác về truyền thông, giáo dục bảo tàng, cũng như các hoạt động chuyên môn khác.

 


TIN BÀi KHÁC