29/07/2020

THÔNG BÁO

 

ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN ĐO THÂN NHIỆT, ĐEO KHẨU TRANG VÀ SỬ DỤNG GEL KHÁNG KHUẨN KHI VÀO THAM QUAN BẢO TÀNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỊ NHIỄM VIRUS CORONA.

XIN CẢM ƠN!

 

                                                                                                     ANNOUNCEMENT

 

IN ORDER TO PREVENT THE CORONAVIRUS TRANSMISSION, CHECKING BODY TEMPERATURE, WEARING MASKS AND    USING ANTIBACTERIAL GEL THROUGHOUT THE ENTIRE VISIT OF THE MUSEUM IS RECOMMENDED. THANK YOU.


TIN BÀi KHÁC