28/05/2021

 

TẠM DỪNG PHỤC VỤ KHÁCH THAM QUAN

NOTICE OF TEMPORARY CLOSE FINE ARTS MUSEUM

Từ ngày 28/5/2021 cho đến khi có thông báo mới

(From 28th May, 2021)

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này

We’re sorry for the inconvenience

THANK YOU!


TIN BÀi KHÁC