19/09/2019

 

 

Thông  tin  về tác phẩm bảo vật quốc gia “Thanh niên thành đồng” của họa sỹ Nguyễn Sáng  

Tác phẩm “Thanh niên thành đồng” của họa sĩ Nguyễn Sáng được Bảo tàng Mỹ thuật Thành  phố Hồ Chí Minh sưu tầm năm 2004 và được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định số 2089/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2017. Sau khi được công nhận là bảo vật quốc gia, Bảo tàng đã xây dựng kế hoạch thực hiện phòng trưng bày chuyên đề cho tác phẩm bảo vật quốc gia “Thanh niên thành đồng”, kết hợp trưng bày các tác phẩm họa sỹ Nguyễn Sáng mà Bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Ông trong một không gian riêng. Nhằm phát huy giá trị tác phẩm đến với công chúng, đồng thời thể hiện sự tri ân, ghi nhận sự đóng góp của họa sỹ Nguyễn Sáng đối với nền mỹ thuật Việt Nam. Trong thời gian chờ duyệt kế hoạch, duyệt kinh phí thực hiện, Bảo tàng đang lưu giữ tác phẩm “Thanh niên thành đồng” tại kho bảo quản hiện vật. Dự kiến trong quý IV năm 2019, Bảo tàng sẽ đưa ra trưng bày chuyên đề này để phục vụ công chúng trong thời gian sớm nhất. Phòng trưng bày tác phẩm “Thanh niên thành đồng” theo hướng hiện đại và bảo đảm chế độ bảo quản phòng ngừa tốt nhất cho tác phẩm trong điều kiện có thể .         

Trân trọng!

 


TIN BÀi KHÁC