17/10/2019

Nhằm biểu dương hoạt động sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội trên toàn quốc; động viên các tác giả không ngừng say mê sáng tạo tác phẩm mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng năm 2019 từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm giới thiệu 137 tác phẩm hội họa và 30 tác phẩm điêu khắc được sáng tác từ năm 2014 đến năm 2019 của họa sĩ, nhà điêu khắc cả nước. Nội dung của tác phẩm tham gia triển lãm ngợi ca hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về biển đảo quê hương, tình đoàn kết quân dân, sự lớn mạnh, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam... tiêu biểu như tác phẩm Bảo vệ biển đảo Tổ quốc (Nguyễn Văn Chiến), Đường vào chiến dịch (Nguyễn Đăng Khoát), Hà Nội tháng chạp năm 1972 (Nguyễn Bằng Lâm), Tuần tra giữ đảo (Nguyễn Trọng Hiệp), Bộ đội giúp dân chống lũ lụt (Đỗ Bá Quang), Ngã ba Đồng Lộc (Hoàng Chinh)…

Bằng ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm dù là hội họa hay điêu khắc trong Triển lãm toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng năm 2019 không chỉ truyền tải uyển chuyển, sinh động tư liệu về một thời hào hùng của dân tộc mà còn gửi gắm vào đó sự tự hào về lịch sử đất nước, về hình ảnh chiến sĩ khí khái, hiện đại hôm nay.

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng được đón tiếp công chúng đến tham quan!


TIN BÀi KHÁC